Liên hệ

NAITO VIETNAM CO., LTD.

Địa chỉ : Lầu 5, Tòa nhà Phượng Long,
số 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3,
Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : +84-2-8-3915-3971 Fax : +84-2-8-3915-3972
E-mail : gd_info@naito.com.vn
Website : www.naito.com.vn