Sản phẩm  Máy công cụ

Máy cái (máy tạo ra máy móc và thiết bị) là thiết bị cơ bản của ngành công nghiệp.
Các thiết bị này được dùng cho các hoạt động phức tạp mà con người không thể làm bằng tay, dùng để tăng hiệu quả sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các mục chính: Máy trung tâm, Máy tiện, Máy phay, Máy mài, Máy xả điện, Máy cưa.

Sản phẩm Máy công cụ