Sản phẩm  Thiết bị đo

Trong các công ty sản xuất, để kiểm định sản phẩm, thiết bị đo lường thì không thể thiếu.
Chúng tôi cung cấp đa dạng các thiết bị đo bao gồm các thiết bị đo chiều dài, khối lượng, hình dáng, độ nhám bề mặt, độ cong, mô men xoắn, nhiệt độ và độ ẩm, tốc độ, áp suất,…

Các mục chính: Thiết bị đo lường, Tiêu chuẩn đo lường, Thiết bị đo, Cân đo, Dụng cụ quang học, Thiết bị kiểm tra môi trường.

Sản phẩm Thiết bị đo